۱۴
بهمن

برگزاری کارگاه های آموزشی دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته توسط شرکت بازرگانی و نمایشگاهی تهران، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از سوم تا ششم بهمن ماه برگزار گردید. از آنجایی یکی از توانمندی های شرکت ایده پردازان نیک سگال در برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی می باشد ، شرکت مفتخر بود تا با همراهی شرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه کارگاه های آموزشی نمایشگاه مذکور را برگزار نماید که مورد استقبال بسیاری از مجریان نمایشگاهی و بازدیدکنندگان قرار گرفت. در طول مدت نمایشگاه، روزانه دو کارگاه و در مجوع هشت کارگاه با عناوین مختلف برگزار شد. در این دوره برخلاف بسیاری از کارگاه های جانبی نمایشگاه ها، تلاش گردید موضوعات روز و کاربردی انتخاب و اجرا گردد و با بهره مندی از اساتید مجرب در این حوزه ها، کارگاه ها با رضایت مندی مخاطبین همراه بود.

شرکت ایده پردازان نیک سگال ضمن تشکر و قدردانی از تمام همراهان خود، از اساتیدی بزرگواری که که ما را در برگزاری این رویداد یاری رساندن بخصوص استاد ارزشمند جناب آقای دکتر محمود محمدیان کمال امتنان و تشکر را دارد.